ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

۳ مطلب با موضوع «خانمانه» ثبت شده است

گفتم تابستون و هوای گرم رو دوست دارم اما ساعت 7 شب هنوز باد گرم به صورتم میخوره و شورشو درآورده بی تربیت. مسلما این جور وقتا "خوشبختی را تعریف کنید" یک جواب بیشتر نداره.
خوشبختی چیست؟
یک معجون خنک و گوارا

اگر خانم نیستید ادامه مطلب به کارتان نمی آید.

اگر خانم نیستید ادامه مطلب به کارتان نمی آید