ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

گاهی آدم میخواد یه کاری کنه و سالها منتظر مینشینه تا نشونه ها راهنماییش کنند غافل ازاینکه تا شروع نکنه هیچ نشونه ای ظاهر نمیشه.
کار ، خانواده و دوستانم رو رها کردم و زندگی در یک شهر بزرگ تر رو شروع  کردم.