ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

در مورد پست قبل یکی از خواننده ها نظر گذاشتند "یک روضه واقعی"
کمی فکر کردم دیدم کاملا حق با ایشان است و به درد آه و فغان در وبلاگ دچار شده ام به همین دلیل پست را حذف کردم.
از آنجاییکه هر فعل و سخن اثری در جهان دارد و حتی با حذف فعل اثر آن باقی می ماند این پست را نوشتم که یادم بماند دنیای مجازی جزئی از جهان من است و نمی توانم هر چیزی را بنویسم و بعد از پشیمانی آن را پاک کنم و یا مسئولیتش را نپذیرم.


رویا